1.       سنتز بیولوژیک نانو ذرات نقره با استفاده از برگ و میوه درخت بنه و آویشن با قابلیت فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی

2.       بررسی عملکرد بسترهای میکروکانالی در نشاندار کردن گلبول‌های سفید خون با کمپلکس تکنسیم-اگزامتازیم

3.       تشخیص بافت های غیر مجاز در کباب کوبیده به روش بافت شناسی

4.       جذب پروتئین های سرم خون بر نانوکلاسترفلورسنت نقره و اثر آن روی سمیت و واکنش های سلولی

شناسایی تقلبات موجود در محصولات گوشت بر اساس روش مولکولی در کرمانشاه

5.       مقایسه تاثیر اسانس های چویر، پونه و زیره سبز بر روی روغن سرخ کردنی طی فرایند سرخ کردن عمیق سیب زمینی

6.       بررسی اثر منتول بر عملکرد قلب مجزا شده رت در شرایط ایسکمی و ریپرفیوژن: اندازه گیری فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز و استرس اکسیداتیو

7.       ارزیابی بالینی تست «تکثیر هم دمای وابسته به حلقه ی همزمان بر پایه نانوذرات دارای پروب» برای تشخیص گونه های رایج بروسلا

8.       تعیین تاثیر نانوامولسیون اسانس روغنی پوست پرتقال بر عملکرد کبد و کلیه در موش های سوری نر

9.       بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس های روغنی لیموترش و میوه گیاه زنیان بر روی سویه های استاندارد استافیلوکوکوس اوروس، باسیلوس سوبتلیس، اشریشیاکلای و سدوموناس

10.   بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره آبی گیاه اصطخدوس و اسانس گیاه گشنیز بر روی سویه های استاندارد استافیلوکوکوس اوروس، باسیلوس سوبتلیس، اشریشیاکلای و سدوموناس

11.   بررسی تاثیر داروی سیلی مارین در کاهش اکتیویته‌ی کبد رادیوداروی سستامیبی طی اسکن پرفیوژن- میوکارد

12.   توسعه یک روش جدید بر اساس یک زیست حسگر آنزیمی کاغذی همراه شده با پردازش تصویر و کالیبراسیون چند متغیره مرتبه یک برای اندازه گیری سریع نیترات در نمونه های غذایی

13.   مقایسه تاثیر اسانس های چویر، پونه و زیره سبز بر روی روغن سرخ کردنی طی فرایند سرخ کردن عمیق سیب زمینی

14.   ساخت یک بیوسنسور فوق حساس بر اساس هموگلوبین-دی متیل دی اکتادسیل آمونیوم برمایدلیپوزوم/نانوساختار سه بعدی طلا-نانولوله های جزیی باز شده-مایع یونی/الکترود کربن شیشه ای برای اندازه گیری آکریل آمید در نمونه های غذایی

15.   بررسی تاثیرعصاره کاسنی پاکسازی کبدی رادیودارو در اسکن پرفیوژن میوکارد با رادیوداروی سستامیبی

16.   تولید نانوسیال مغناطیسی با سیال پایه آب حاوی نانوذرات فریت منگز روی و بررسی خواص آن

17.   بررسی اثر هیپوگلیسمیک روغن دانه گوجه فرنگی بر موش های صحرایی دیابتی نر القا شده با آلوکسان مونوهیدرات

18.   بررسی اثرات پماد روغن دانه گوجه فرنگی بر روند ترمیم زخم جلدی در موش‌های صحرایی نر

19.   بررسی اثرات ضد میکروبی روغن دانه ی گوجه فرنگی بر سویه های استاندارد باکتری های شایع بیماری زا

20.   تعیین اثر حفاظتی روغن دانه ی گوجه فرنگی بر مسمومیت های کلیوی ایجاد شده با تتراکلرید کربن در موش های صحرایی نر

21.   سنتز بیولوژیک نانو ذرات طلا با استفاده از برگ درخت زالزالک و بررسی اثر دما، زمان و غلظت بر سایز نانو ذرات

22.   مقایسه تاثیر اسانس های چویر، پونه و زیره سبز بر روی روغن سرخ کردنی طی فرایند سرخ کردن عمیق سیب زمینی

23.   فرمولاسیون لیپوزومی کروسین، بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی فرمولاسیون ها وتاثیرآن در کاهش پاسخ‌های التهابی در رت آرتریتی

24.   تعیین کیفیت روغن های مصرفی قنادی ها، رستوران ها و اغذیه فروشی های شهر کرمانشاه در سال96

25.   مطالعه اثر ضد دیابتی عصاره نسترن وحشی و نانو ذرات طلا سنتز شده با آن روی موش‌های صحرایی نر دیابتی شده (نوع 1 و 2)

26.   نشاندارسازی پپتید ملیتین کانژوگه شده با چلاتور هاینیک به وسیله تکنسیوم-m99 و مخلوط کولیگاند های اددا و تریسین برای تشخیص عفونت باکتریایی