·        فراهم آوردن محیطی مناسب جهت انجام فعالیت محققان کشور

·        تولید علم و فناوری در حوزه سلامت و بویژه روغن‌ها و چربی‌ها

·        انجام فعالیت‌های علمی در راستای اولویت‌های معاونت غذا و دارو

 .     همکاری با مراکز علمی ملی و بین‌المللی