با توجه به برنامه‌ریزی‌های استراتژیک صورت گرفته، دورنمای فعالیت‌های مرکز تحقیقات روغن‌ها و چربی‌ها بصورت زیر تبیین شده است:

·        فراهم آوردن محیطی مناسب جهت انجام فعالیت محققان کشور

·        تولید علم و فناوری در حوزه سلامت و بویژه روغن‌ها و چربی‌ها

·        انجام فعالیت‌های علمی در راستای اولویت‌های معاونت غذا و دارو

·        همکاری با مراکز علمی ملی و بین‌المللی

·   توسعه روش های جدید به منظور آنالیز داروها و مواد غذایی