دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / لیست وسایل و تجهیزات مرکز تحقیقات

وسایل و تجهیزات مرکز

سانتریفوژ، دستگاه آب مقطرگیری، آون آزمایشگاهی، انکوباتور، انکوباتور شیکردار، آن خلا، سیرکولاتور، روتاری، اولتراسونیک، گاماکانتر، دوزکالیبراتور، دزیمترجیبی، pH متر پورتابل و رومیزی، ترازو، هیتر استیرر، ورتکس، مینی سانتریفوژ، گرمخانه قالبی، پمپ سرنگی، اتوکلاو، پمپ پریستالتیک، شوف بالن، کوره تونلی، میکروسکوپ، اتولب، پارافین ذوب کن، تیغه میکروتوم و پاساژ بافتی