به نام خدا

 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه


معاونت غذا و دارو

 

 

اساسنامه مرکز تحقیقات روغن‌ها و چربی‌ها


 

 

مقدمه: با توجه به اهمیت نقش تغذیه‌ای روغن‌ها در سلامت مردم و تحقق بخشی از وظایف پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرکز تحقیقات روغن‌ها و چربی‌ها[1] که در اینجا به اختصار "مرکز" خوانده می‌شود تاسیس شده است.

 

ماده 1: اهداف

3.1. مطالعه و پژوهش در زمینه روغن‌ها و چربی‌ها و تولید علم با این محوریت

3.2. ارائه راهکارهایی جهت ارتقا کیفی روغن‌ها و چربی‌های مورد استفاده در خوراک مردم

3.3.   همکاری با مراکز علمی و سازمان‌های اجرایی کشوری و بین‌المللی در جهت هم‌افزایی علمی و عملیاتی

 

ماده 2: رویکرد

2-1 . تعیین اولویت‌های تحقیقاتی متناسب با نیازهای کشور در راستای ماهیت مرکز

2-2انجام طرح‌های تحقیقات پژوهشی بنیادین، کاربردی و توسعه‌ای در راستای اهداف مرکز

2-3انجام خدمات مشاوره‌ی علمی و تحقیقاتی در ارتباط به برنامه‌های تحقیقاتی مورد نظر

2-4   بسترسازی برای انجام تحقیقات در راستای اهداف مرکز توسط شخصیت‌های حقیقی و حقوقی

2-5   ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر موسسات و جوامع علمی-پژوهشی از طریق برگزاری گردهمایی‌های علمی، مبادله محقق و یا اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک

2-6    تلاش در جهت تجاری­سازی نتایج تحقیقات در جهت ارتقاء سلامت و رفع مشکلات جامعه

 

ماده 3: ارکان مرکز

3.1.   شورای عالی

3.2.   رئیس

3.3.   شورای پژوهشی

الف: شورای عالی مرکز

اعضای شورای عالی مرکز با وظایف تکلیف شده از سوی معاونت غذا و دارو و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه عبارتند از:

1. رئیس دانشگاه

2.  معاون غذا و داروی دانشگاه

3. معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

4.رئیس مرکز

5.  سه نفر از عضو هیات علمی مرکز که با پیشنهاد رئیس مرکز و تایید رئیس دانشگاه به مدت سه سال منصوب می‌شوند.

ب: رئیس مرکز

رئیس مرکز به پیشنهاد معاون غذا و دارو و حکم رئیس دانشگاه منصوب می‌شود.

پ: شورای پژوهشی

شورای پژوهشی مرکز با حضور اعضای زیر جهت تصویب طرح‌های پژوهشی و انجام وظایف تکلیفی از سوی معاونت غذا و دارو و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تشکیل می‌گردد:

1.معاون غذا و داروی دانشگاه

2.رئیس مرکز

3.مدیر آزمایشگاه معاونت غذا و داروی دانشگاه

4. سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه که با پیشنهاد رئیس مرکز و تایید معاون غذا و داروی دانشگاه به مدت سه سال منصوب می‌شوند.

5. دو نفر از اعضای هیئت موسس مرکز

 

ماده 4: شرایط تغییر در اساسنامه

ایجاد هرگونه تغییر در اساسنامه نیازمند پیشنهاد یکی از اعضا بند 1 تا 3 شورای عالی و یا حداقل 3 عضو هیئت علمی مرکز می‌باشد. تصویب هر تغییری در اساسنامه نیازمند تایید اکثریت مطلق اعضا هیات موسس و شورای عالی مرکز در رای‌گیری‌های جداگانه می‌باشد.

 [1] -Research Center of Oil and Fats