دکتر کامبیز ورمیرا  

                   

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه             دکتر ورمیرا
    مرتبه علمی : استادیار
 
    رشته تحصیلیداروسازی هسته ای
 
 
    درجه تحصیلی : Ph.D 
  

تلفن :  37106301     داخلی :107

  
 
ایمیل:

kvarmira@kums.ac.ir     

 

دکتر علیرضا جلالوند 

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه                                     

دکتر جلالوند


    مرتبه علمی : استادیار
 
    رشته تحصیلی: شیمی تجزیه
 
 
    درجه تحصیلی : Ph.D 
 
    تلفن :  37106301     داخلی :107
 

 

ایمیل:
ali.jalalvand1984@gmail.com
alireza.jalalvand@kums.ac.ir