وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دی ماه سال 1394 موافقت اصولی خود را با تاسیس مرکز تحقیقات روغن‌ها و چربی‌ها به عنوان مرکز تحقیقات زیر مجموعه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اعلام کرد. در ادامه اساسنامه مرکز در اردیبهشت سال 1395 توسط شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مورد ارزیابی و تایید واقع شد.