نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۴۲,۲۰۸ ۷۲ %
Chrome
Chrome
۱۲,۱۴۹ ۲۱ %
Other
Other
۱,۱۵۴ ۲ %
Safari
Safari
۱,۰۶۳ ۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۵۲۳ ۱ %
Opera
Opera
۳۹۷ ۱ %
Mozilla
Mozilla
۳۸۳ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۰۷ ۰ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۸۹ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۹۶ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۸۱ ۰ %
Edge
Edge
۴۰ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۷ ۰ %

تعداد بازدیدکنندگان

۱ نفر
۲۳,۵۳۴,۹۳۵ نفر
۱۴,۳۳۶ نفر
۱۸,۵۹۹ نفر
۱۶ شهریور ۱۴۰۰
۲۴,۱۶۴ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

18.207.136.189
Other
USA