چشم انداز پیش بینی شده برای مرکز تحقیقات روغن ها و چربی ها شامل موارد زیر می باشد:

 

        تعیین اولویت‌های تحقیقاتی متناسب با نیازهای کشور در راستای ماهیت مرکز

  انجام خدمات مشاوره‌ی علمی و تحقیقاتی در ارتباط به برنامه‌های تحقیقاتی مورد نظر

  انجام طرح‌های تحقیقات پژوهشی بنیادین، کاربردی و توسعه‌ای در راستای اهداف مرکز

    بسترسازی برای انجام تحقیقات در راستای اهداف مرکز توسط شخصیت‌های حقیقی و حقوقی

   ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر موسسات و جوامع علمی-پژوهشی از طریق برگزاری نشست علمی،مبادله محقق و یا اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک

   تلاش در جهت تجاری­سازی نتایج تحقیقات در جهت ارتقاء سلامت و رفع مشکلات جامعه