دکتر کامبیز ورمیرا  

                    
دکتر ورمیرا

   عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی
 
    مرتبه علمی : استادیار
 
    رشته تحصیلی داروسازی هسته ای
 
 
    درجه تحصیلی : Ph.D 
 
    تلفن :  4302345 -0833       داخلی :107
 
 
 
ایمیل:

kvarmira@kums.ac.ir