1.       تهیه رنگدانه‌های کاروتنوئیدی به روش بیوتکنولوژی و با استفاده از میکروارگانیسم Rhodotorula rubra

2.       تصفیه فاضلاب‌های روغنی بر روی بستر میکروکانال

3.      تامسولوسین محصور شده درنانو لیپوزوم: یک روش جدید دارورسانی در درمان هایپرپلازی خوش خیم پروستات

4.      بررسی ترمودینامیکی انتقال فازی عصاره‌ روغنی گلاب مابین فازهای آلی و آبی

5.      بررسی ترمودینامیکی انتقال فازی عصاره‌ روغنی نعناع مابین فازهای آلی و آبی

6.     آثار ترمیمی و محافظتی روغن مرزه ی خوزستانی (Satureja khuzestanica) بر تغییرات بافت بیضه، پارامترهای کیفی، وضعیت اکسیدان و شاخص های آپوپتوز اسپرم و بیان ژن های Bcl.2، Bax و کاسپاز3 در موش نر بالغ متعاقب دیابت تجربی نوع 1

7.      بررسی قابلیت عصاره جوانه عدس به عنوان داروی رادیوپروتکتیو با استفاده از مدل‌های سلولی

8.      بررسی کیفی ژنراتورهای هسته‌ای 99Mo/99mTc مورد استفاده در استان کرمانشاه

9.      طراحی روش‌های جدید برای نشاندارسازی سلول‌های انسانی بر مبنای روش‌های LOC

10.    انطباق روش‌های متابونومیکسی با مطالعات پزشکی هسته‌ای تهیه نانوذره PLGA اختصاص یافته با آپتامر بر ضد سلول‌های HER2 مثبت

11.  تهیه نانوذره PLGA اختصاص یافته با آپتامر بر ضد سلول‌های HER2 مثبت

12.  بررسی کیفیت کباب‌های کوبیده در سطح عرضه از نظر بافت گوشتی مورد استفاده به روش هیستولوژی

13.   تهیه نانوذره نقره به روش شیمی سبز و با استفاده از محیط‌های گیاهی مختلف

14. تهیه نانوذره طلا به روش شیمی سبز و با استفاده از محیط‌های گیاهی مختلف