لیست پایان‌ نامه های مرکز تحقیقات روغن‌ها و چربی‌ها:

 

نام و نام خانوادگی دانشجو

مقطع

عنوان

سپیده قره یخه

دکتری

شناسایی و بهینه سازی باکتری‌های اسید لاکتیک جدید جدا شده از زنبور عسل جهت تولید گابا و بررسی آنها در سیستم غذایی

صبا سیدنور

دکتری

ساخت و ارزیابی نانو ذرات زیست تخریب پذیر کوپل شده با آپتامر حاوی داروی اپی روبیسین در درمان هدفمند سرطان پستان

رسول حسینی

دکتری

اثر روش‌های مختلف جداسازی بر نشاندار سازی گلبول‌های سفید با استفاده از کمپلکس HMPAO

فاطمه مشهدی

کارشناسی ارشد

تولید آنزیمی ترکیبات اپوکسی از اسیدهای چرب گیاهی (soap stock) در یک راکتور میکروکانال

سالار کرمی

کارشناسی ارشد

تولید کیتوزان بر پایه کشت حالت جامد آسپرژیلوس ترئوس با استفاده از پوره سیب درختی

بهاره خدامرادی

کارشناسی ارشد

ارزیابی بالینی تست ( تکثیر هم دمای وابسته به حلقه همزمان بر پایه نانو ذرات دارای پروب) برای تشخیص گونه‌های رایج بروسلا

سجاد علیپور

کارشناسی ارشد

تولید رنگدانه‌های کارتنوئیدی توسط مخمر رودوترولا روبرا در یک بیوراکتور تثبیت یافته هواراند

شعیب تعاونی

کارشناسی ارشد

تولید رنگدانه‌های کارتنوئیدی توسط سلول‌های تثبیت یافته بر پایه طبیعی لوفا